AFM en Kifid

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is onder de volgende nummers geregistreerd bij de AFM;
Prinsenland BV                       12011250
Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl
 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid;  300.007497
 
Cookie instellingen