Prinsenland Expatpakket

Voor plaatsing in het buitenland langer dan één jaar (niet zijnde een missie / uitzending)

Het werkterrein van de militair beperkt zich niet tot Nederland. Naast deelname aan internationale missies zijn er verschillende functies die een verblijf in het buitenland met zich meebrengen. Uw verzekeringen in Nederland kunnen om meerdere redenen niet toereikend zijn. U zult een verzekeringspakket moeten afsluiten dat aansluit bij de nieuwe situatie. Het Prinsenland Expatpakket kan een oplossing zijn.

Voor wie?
Het Prinsenland Expatpakket is onder meer geschikt voor ;

  • Vliegers die (langer dan een jaar) voor de opleiding naar de VS vertrekken,
  • wanneer u naar het buitenland verhuist voor een diplomatieke functie, of
  • als u voor langere periode in Curacao wordt geplaatst.

Het spreekt voor zich dat eventueel meeverhuizende gezinsleden ook binnen dit pakket meeverzekerd kunnen worden. Internationale missie? Dan raden wij het Pakket Officier van Prinsenland aan.

Voordelen Prinsenland ExpatPakket

  • Maximale keuzevrijheid bij samenstellen van het verzekeringspakket
  • Grote flexibiliteit in dekking(en) en eigen risico
  • Verzekering loopt door gedurende vakantie en tijdelijk verlof
  • Sluit aan bij huidige voorzieningen vanuit de werkgever
  • Geen overbodige (dure) dekkingen


Bereken de kosten en vraag een offerte aan
LET OP: Voor militairen is het doorgaans niet wenselijk / noodzakelijk de SOS hulpdekking en ziektekosten dekking af te sluiten. Dt is in vele gevallen al geregeld via de werkgever.

KLIK HIER om een berekening van de kosten te maken of om het Expatpakket aan te vragen.


Neem contact met ons op
Het kan verstandig zijn om contact met ons op te nemen voordat u naar het buitenland vertrekt . Wij kunnen dan met u bekijken welke verzekeringen het meest geschikt voor u zijn en een maatwerkofferte leveren.Voor nadere vragen of informatie belt u met 010-4552500.

Cookie instellingen