Kosten aankoopmakelaardij

Door onze jarernlange ervaring met onderhandelingen kennen wij het spelletje. Het is ons doel om geld voor u te besparen en / of te voorkomen dat u een miskoop doet.

U heeft de keuze uit twee opties*

(afhankelijk van aan te kopen object)
 

Optie 1: Vast bedrag
Indien u kiest voor een vast bedrag: € 1260,- (inclusief BTW)

Optie 2: Variabel bedrag*
Bij de keuze voor het variabele bedrag berekenen wij:
€ 450,-  + 0,5% van het verschil tussen de vraagprijs en koopsom
 
*Indien u kiest voor optie 2:
De minimale kosten die wij in rekening brengen bedragen € 1000,-. Bijvoorbeeld als de woning voor de vraagprijs of daarboven wordt gekocht. 

 

Korting 10% indien wij ook uw hypotheek verzorgen
Wij zijn er van overtuigd dat u door het inschakelen van de aankoopmakelaar kosten bespaart. Verzorgen wij ook de hypotheek voor u? Dan krijgt u 10% korting op de totale kosten van de aankoopmakelaardij.


Overige bepalingen:


Woning van uw keuze leidt niet tot een aankoop
Als de eerste woning van uw keuze niet leidt tot een aankoop, dan bent u de aankoopmakelaar een totaalbedrag verschuldigd van € 150,- inclusief btw voor het vooronderzoek, advisering en kadastrale recherche. Dit betreffen de kosten die wij zelf maken voor het vooronderzoek en eventueel taxateur. 


De opdracht verstrekken en annuleren
U kunt het opdrachtformulier geheel vrijblijvend invullen. Hieraan is geen enkele verplichting verbonden. Zodra wij daadwerkelijk voor u aan de slag zijn gegaan ontstaan er verplichtingen. Als wij voor u met ons vooronderzoek gestart zijn kan de aankoopopdracht niet meer kosteloos worden beëindigd. Mocht u dan toch de opdracht willen beëindigen, dan wordt er door de aankoopmakelaar een totaalbedrag van € 150,- inclusief btw in rekening gebracht voor het vooronderzoek, advisering en kadastrale recherche. 


Succesvolle aankoop
De betaling van de aankoopmakelaar vindt plaats als u daadwerkelijk eigenaar wordt van de nieuwe woning oftewel bij de juridische levering bij de notaris. Bij een succesvolle aankoop bent u de aankoopmakelaar het vooraf overeengekomen tarief verschuldigd. Eventuele kortingen worden in mindering gebracht. De betaling van de aankoopmakelaar zal geschieden via de notaris.


Ontbinding van de (mondelinge) koopovereenkomst
Als de aankoopmakelaar een (mondelinge) koopovereenkomst namens u sluit en de koopovereenkomst wordt ontbonden op grond van de overeengekomen ontbindende voorwaarden, de drie dagen bedenktijd of u besluit van de (mondelinge) koopovereenkomst af te zien, dan is de opdrachtgever aan de aankoopmakelaar het volledige bedrag verschuldigd voor de verleende diensten. Dit bedrag dient aan de aankoopmakelaar te worden voldaan binnen 14 dagen nadat u de factuur van hem heeft ontvangen.


Onderhandelingen leiden niet tot aankoop
Als de onderhandelingen niet tot een aankoop leiden of we komen niet tot een gewenst resultaat in de onderhandeling of de woning bevalt u toch niet, dan bent u de aankoopmakelaar een bedrag verschuldigd van € 150,- inclusief btw. 


Afwijkende woningen
Onze vastgestelde tarieven zijn van toepassing op vele woningen. Echter in bepaalde gevallen kan het zijn dat de aankoopmakelaar niet zijn diensten kan aanbieden voor de hier vermelde tarieven. Dit kan voorkomen als de woning een rijksmonument,  een boerderij, een woonboot of een object in de duurdere prijsklasse (vanaf € 400.000,- k.k.) betreft. De aankoopmakelaar zal in deze gevallen in een persoonlijk (telefonisch) gesprek  met u bespreken welke kosten gerekend zullen worden. 

 

Afspraak maken

Cookie instellingen