Aankoopmakelaardij

Aankoopmakelaardij

De aankoop van een woning is veelal de grootste uitgave in uw leven. u wilt er zeker van zijn dat u een goede koop sluit. Prinsenland Adviseurs helpt u daar graag bij. De aankoopmakelaar haalt de emotie uit de koop en is een professioneel onderhandelaar. De aankoopmakelaar kent het spel van onderhandelen en krijgt waarschijnlijk meer van de prijs af dan u zelf had kunnen doen. Bovendien nemen wij u een hoop werk uit handen! Vragen of interesse? Bel 010 - 455 25 00 Wat doet Prinsenland Adviseurs aankoopmakelaardij voor u? Vooronderzoek maximaal te financieren hypotheekbedrag Vooronderzoek werkelijke waarde aan te kopen woning, d.m.v. erkend taxateur Controle stukken vereniging van eigenaren, indien van toepassing Controle erfpachtsvoorwaarden, indien van toepassing Adviseren over de reële marktwaarde van de woning Adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is Op professionele wijze voeren van de prijsonderhandelingen Opnemen correcte ontbindende voorwaarden in de koopakte Controle van de koopakte Bij de notaris > controle akte en nota van afrekening   Onze kosten verdient u snel terug omdat Prinsenland; een lagere aankoopprijs realiseert dan uzelf zou kunnen  inzicht heeft in de marktwaarde van de woning inzicht heeft in belangrijke informatie over de woning, zoals: gebreken, erfdienstbaarheden, bouwkundige staat op een deskundige en professionele wijze de onderhandelingen voert u meer zekerheid geeft u tijdwinst opleveert door onze deskundige afwikkeling van alle zaken alleen uw belang behartigt   Klik hier om te lezen wat de kosten bedragen voor onze werkzaamheden.

Kosten aankoopmakelaardij

Door onze jarernlange ervaring met onderhandelingen kennen wij het spelletje. Het is ons doel om geld voor u te besparen en / of te voorkomen dat u een miskoop doet. U heeft de keuze uit twee opties* (afhankelijk van aan te kopen object)   Optie 1: Vast bedrag Indien u kiest voor een vast bedrag: € 1260,- (inclusief BTW) Optie 2: Variabel bedrag* Bij de keuze voor het variabele bedrag berekenen wij: € 450,-  + 0,5% van het verschil tussen de vraagprijs en koopsom   *Indien u kiest voor optie 2: De minimale kosten die wij in rekening brengen bedragen € 1000,-. Bijvoorbeeld als de woning voor de vraagprijs of daarboven wordt gekocht.    Korting 10% indien wij ook uw hypotheek verzorgen Wij zijn er van overtuigd dat u door het inschakelen van de aankoopmakelaar kosten bespaart. Verzorgen wij ook de hypotheek voor u? Dan krijgt u 10% korting op de totale kosten van de aankoopmakelaardij. Overige bepalingen: Woning van uw keuze leidt niet tot een aankoop Als de eerste woning van uw keuze niet leidt tot een aankoop, dan bent u de aankoopmakelaar een totaalbedrag verschuldigd van € 150,- inclusief btw voor het vooronderzoek, advisering en kadastrale recherche. Dit betreffen de kosten die wij zelf maken voor het vooronderzoek en eventueel taxateur.  De opdracht verstrekken en annuleren U kunt het opdrachtformulier geheel vrijblijvend invullen. Hieraan is geen enkele verplichting verbonden. Zodra wij daadwerkelijk voor u aan de slag zijn gegaan ontstaan er verplichtingen. Als wij voor u met ons vooronderzoek gestart zijn kan de aankoopopdracht niet meer kosteloos worden beëindigd. Mocht u dan toch de opdracht willen beëindigen, dan wordt er door de aankoopmakelaar een totaalbedrag van € 150,- inclusief btw in rekening gebracht voor het vooronderzoek, advisering en kadastrale recherche.  Succesvolle aankoop De betaling van de aankoopmakelaar vindt plaats als u daadwerkelijk eigenaar wordt van de nieuwe woning oftewel bij de juridische levering bij de notaris. Bij een succesvolle aankoop bent u de aankoopmakelaar het vooraf overeengekomen tarief verschuldigd. Eventuele kortingen worden in mindering gebracht. De betaling van de aankoopmakelaar zal geschieden via de notaris. Ontbinding van de (mondelinge) koopovereenkomst Als de aankoopmakelaar een (mondelinge) koopovereenkomst namens u sluit en de koopovereenkomst wordt ontbonden op grond van de overeengekomen ontbindende voorwaarden, de drie dagen bedenktijd of u besluit van de (mondelinge) koopovereenkomst af te zien, dan is de opdrachtgever aan de aankoopmakelaar het volledige bedrag verschuldigd voor de verleende diensten. Dit bedrag dient aan de aankoopmakelaar te worden voldaan binnen 14 dagen nadat u de factuur van hem heeft ontvangen. Onderhandelingen leiden niet tot aankoop Als de onderhandelingen niet tot een aankoop leiden of we komen niet tot een gewenst resultaat in de onderhandeling of de woning bevalt u toch niet, dan bent u de aankoopmakelaar een bedrag verschuldigd van € 150,- inclusief btw.  Afwijkende woningen Onze vastgestelde tarieven zijn van toepassing op vele woningen. Echter in bepaalde gevallen kan het zijn dat de aankoopmakelaar niet zijn diensten kan aanbieden voor de hier vermelde tarieven. Dit kan voorkomen als de woning een rijksmonument,  een boerderij, een woonboot of een object in de duurdere prijsklasse (vanaf € 400.000,- k.k.) betreft. De aankoopmakelaar zal in deze gevallen in een persoonlijk (telefonisch) gesprek  met u bespreken welke kosten gerekend zullen worden.   

Cookie instellingen