Cadettenverzekeringen

Cadettenverzekeringen

Collectieve verzekeringen voor de leden van het cadettencorps KMA

Prinsenland Adviseurs verzorgt sinds 1993 de collectieve verzekeringen voor de leden van het Cadettencorps van de KMA. Vanwege de speciale werk- en leeromgeving voor beroepsofficieren in opleiding zijn deze verzekeringen veelal op maat gemaakt.

Door het collectieve karakter van de verzekeringen kunnen wij de premies tegen absolute bodemtarieven aanbieden. U betaalt als lid van het Cadettencorps elke maand contributie aan het corps, een gedeelte hiervan wordt afgedragen als premievergoeding aan de verzekeringsmaatschappij. U heeft er verder dus geen omkijken naar, alles wordt automatisch geregeld zolang u lid bent van het Cadettencorps.

Wanneer u te zijner tijd de KMA verlaat kunnen uw verzekeringen uit het collectieve pakket op eenvoudige wijze worden omgezet in een privé-pakket (of Pakket Officier). 

De volgende verzekeringen zijn opgenomen in het pakket van de collectieve verzekeringen, hier bent u dus standaard voor verzekerd als u zich heeft aangemeld voor het collectieve verzekeringspakket;

  • Inboedelverzekering Uitgebreid Plus
  • Doorlopende Reisverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Aanmelden voor Cadettenverzekeringen:
U meldt zich aan voor dit verzekeringspakket via de Senaat van de het Cadettencorps van de KMA.

Verzekerde bedragen / dekkingen Cadettenverzekeringen Prinsenland

Inboedelverzekering
De inboedelverzekering dekt tegen het risico van brand, diefstal en inbraak. Het betreft hier de inboedel op het adres waar de Cadet via de werkgever een kamer bewoont.

Doorlopende Reisverzekering
De doorlopende reisverzekering biedt dekking voor buitenlandse privé-reizen en vooraf geboekte binnenlandse trips. Reizen met een zakelijk karakter zijn uitgesloten van de dekking.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor ongevallen die geen dienstongeval zijn. In geval van een dienstongeval kan u eventueel de werkgever aansprakelijk stellen.  

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade toegebracht aan derde(n).