Adelbostenverzekeringen

Adelbostenverzekeringen

Adelborstenverzekeringen

De verzekeringen zijn op maat gemaakt en aangepast aan de speciale werk- en leeromstandigheid van de Adelborst.

Iedere Adelborst heeft de mogelijkheid de Adelbostenverzekeringen af te sluiten gedurende de opleiding van de Adelborst. Hiervoor dient de Adelborst lid te zijn van de Federatie van Nederlandse Offiicieren FVNO / KVMO. Het lidmaatschap van de FVNO / KVMO is gratis gedurende de opleiding. De kosten voor het complete pakket Adelborstenverzekeringen bedraagt € 5,- per maand.

In dit het Adelborstenpakket zijn de volgende verzekeringen opgenomen:

 • Inboedelverzekering
 • Doorlopende reisverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering

Inboedelverzekering
De inboedelverzekering dekt de schade die ontstaat door brand, diefstal en inbraak. Het betreft hier de inboedel op het adres waar de Adelborst via defensie een kamer bewoont.

 • Totale inboedel op kamer of schip is verzekerd, geen maximum
 • Gebruikmaking valse sleutel wordt gelijkgesteld aan braak
 • Lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en sportuitrusting meeverzekerd
 • Geen eigen risico bij brand en diefstalschades
 • Tijdens V.T.O. inboedel tegen zelfde voorwaarden verzekerd op adres waar Adelborst op dat moment een kamer via Defensie bewoont. Dit kan dus ook een kamer zijn op bijvoorbeeld de Universiteit van Twente of Amsterdam

Doorlopende Reisverzekering
Een doorlopende reisverzekering is een verzekering waarbij de Adelborst verzekerd is tegen de schade opgelopen tijdens de reis.

 • Gevaarlijke sporten, zoals bijvoorbeeld duiken en off piste skiën, zijn meeverzekerd. Met uitzondering van kletteren en op een gletsjer wandelen zonder erkende gids
 • Annuleringsdekking standaard meeverzekerd
 • Geen eigen risico

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering verleent alleen dekking bij ongevallen die geen dienstongeval zijn. Hierbij is het overlijden eveneens meeverzekerd. Dienstongevallen zijn uitgesloten van de dekking.

 • Hoge uitkering bij overlijden
 • Goede dekking bij algehele of blijvende invaliditeit
 • Omscholingskosten meeverzekerd

Aansprakelijkheidsverzekering
Bij de aansprakelijkheidsverzekering zijn schades die u aan derden toebrengt gedekt. Schades toegebracht met een gemotoriseerd voertuig zijn uitgesloten.

 • Dekking meer dan voldoende
 • Geen eigen risico